Zajęcia online. Pomyślne wdrożenie nauki zdalnej

Sytuacja, w której znaleźliśmy się wszyscy może być rozpatrywana również jako coś pozytywnego. Dzięki zaangażowaniu naszych nauczycieli wprowadzamy kolejne narzędzia do codziennej pracy. Już teraz korzystamy z takich platform i aplikacji jak:

  • Google Classroom,
  • Google Meet,
  • Google Chat,
  • e-Podręczniki,
  • Librus Synergia,
  • Kahoot,
  • Moodle

Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić naszej młodzieży najwyższe standardy nauczania nawet pracując zdalnie. Codziennie spotykamy się z uczniami na wideokonferencjach, w trakcie których realizujemy podstawę programową, aby następnie przenieść się na inne platformy edukacyjne, które pomagają ćwiczyć umiejętności oraz utrwalać wiedzę.

Fakt, że szkolny budynek jest zamknięty, nie zdejmuje z nas odpowiedzialności za przyszłość młodych ludzi. Staramy się doskonalić każdego dnia, aby pomagać uczniom coraz efektywniej. W edukacji należy pamiętać o kompetencjach kluczowych XXI wieku, wśród których znajdują się takie jak:

  • Rozwiązywanie problemów i myślenie krytyczne
  • Zwinność i umiejętność adaptacji do nowych warunków
  • Efektywna komunikacja – pisemna i ustna.

Mimo trudnych warunków doskonale wiemy, że zdalne nauczanie jest dla nas okazją do rozwoju na miarę XXI wieku.