Kampus na Szczęśliwicach jest samodzielną placówką edukacji na etapie początkowym (Early Years), która w systemie brytyjskim dzieli się na edukację przedszkolną (Nursery i Reception) oraz klasę 1 i 2 (Year 1 and 2), i rocznikowo odpowiada polskiej edukacji przedszkolnej. Uczą się tam dzieci w wieku 2,5 do 6-7 lat.

W kampusie znajdują się pracownie komputerowe, sieć wi-fi oraz sale wyposażone w nowoczesne tablice multimedialne. Z myślą o bezpieczeństwie dzieci, obiekt jest objęty monitoringiem.

Sale lekcyjne są przestronne i jasne, co sprzyja procesowi edukacji.

W kampusie jest sala gimnastyczna oraz terany rekreacyjne (place zabaw i/lub boiska) wykorzystywane zarówno podczas przerw, jak i zajęć wychowania fizycznego.