S

amorząd Uczniowski jest ważnym organem dla naszej społeczności uczniowskiej. Każdego roku Samorząd organizuje wybory, w których wybrani zostają przedstawiciele uczniów. W ten sposób uczymy się w praktyce o demokracji i niezależności, a uczniowie mogą rozwijać swoje zdolności organizacyjne, kreatywne myślenie oraz umiejętności pracy w zespole

Liczne inicjatywy Samorządu angażują uczniów w różne aktywności i szkolne wydarzenia. Niektóre z nich, takie jak Dzień Talentów, Dzień Międzynarodowy czy Dzień Nauczyciela, na stałe zagościły w szkolnym kalendarzu. Aby urozmaicić życie szkolne, Samorząd każdego roku proponuje nowe inicjatywy, takie jak Dzień Wiosny, Dzień Ziemi czy Walentynki. Ponadto członkowie Samorządu są zaangażowani w pracę szkolnych mediów społecznościowych oraz gazetki.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów do wstąpienia w szeregi Samorządu Uczniowskiego!