S

kąd pomysł na Career talks? W Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym Meridian staramy wywiązywać się nie tylko z obowiązków dydaktycznych, lecz także pedagogicznych. Podejmujemy więc z jednej strony działania na rzecz edukacji przedmiotowej, z drugiej zaś – pokazujemy naszym uczniom złożoność świata pozaszkolnego i wielość możliwości, jakie oferuje. Jako pedagodzy pragniemy przygotować swoich uczniów nie tylko do egzaminów maturalnych, lecz także do wejścia w dorosłość i na ścieżkę zawodową.

Z doświadczeń nauczycielskich wiemy dobrze, że teoria nie przemawia do uczniów tak mocno jak praktyka, a od praktyki wyrazistsze są jeszcze namacalne dowody. Career talks to projekt pomyślany w taki sposób, aby ukazać młodym ludziom nie tylko teoretycznie możliwe perspektywy rozwoju, lecz także ludzi, którzy osiągnęli zawodowy sukces. Wierzymy, że pokazanie takiej wizji przyszłości dorastającym uczniom naszej szkoły z pewnością pomoże im w odnalezieniu odpowiedniego dla siebie miejsca.