Promocje/ zniżki (na opłatę za naukę (czesne))

  • Wszesna rejestracja
    • Bardzo wczesna rejestracja – w przypadku bardzo wczesnej (do 31 marca) rejestracji, oferowana jest zniżka w wysokości 1800 PLN na jednego ucznia (pod warunkiem uiszczenia pierwszej raty w ciągu tygodnia od podpisania umowy)
    • Wczesna rejestracja – zniżka w wysokości 1000 PLN na jednego ucznia jest oferowana w przypadku wczesnej (od 1 kwietnia do 30 kwietnia) rejestracji (pod warunkiem uiszczenia pierwszej raty w ciągu tygodnia od podpisania umowy).
  • Zniżka dla rodzeństwa: rodziny z więcej niż jednym dzieckiem otrzymają zniżkę dla rodzeństwa. Zniżka dla każdego rodzeństwa uczęszczającego do szkoły wynosi 1500 PLN rocznie.
  • W przypadku jednorazowej wpłaty za cały rok z góry oferowana jest dodatkowa 5% zniżka na opłatę za naukę (czesne). Warunkiem uzyskania tej zniżki jest zapłacenie opłaty rejestracyjnej, dodatkowej oraz pierwszej raty opłaty za naukę (czesne) w ciągu tygodnia od podpisania umowy.Pozostałe 7 rat za naukę (czesne) z uwzględnieniem 5% rabatu za całość opłaty za naukę (czesne) – powinny być zapłacone do 4 września 2020 r.