K

ażdemu dziecku, które uczęszcza do  szkoły  Meridian  oferujemy  najlepszy  możliwy start w życiu; najwyższy poziom wykształcenia w środowisku, które zachęca do rozwoju na wszystkich poziomach.     Przygotowujemy   dzieci   do   wejścia   w dorosłość.  Naszym głównym celem jest zapewnienie uczniom optymalnych warunków do zdobywania kompetencji, z szerokimi możliwościami nauki i budowania charakteru, tak aby konstruktywnie potrafili radzić sobie z problemami i wyzwaniami naszych czasów.

Co sprawia, że ​​Szkoły Meridian są wyjątkowe?

Małe klasy

Zapewniamy naszym uczniom przyjazne, rodzinne środowisko szkolne. Nasze klasy nie są liczne: składają się z nie więcej niż 20 uczniów w szkole podstawowej i 24 w liceum. Dla Meridian małe klasy mają duże znaczenie, umożliwiając pracę nad słabymi stronami uczniów i rozwijając ich mocne strony. Ponadto niewielkie liczebnie klasy sprawiają, że nasi pracownicy są bardziej dostępni i łatwiej jest uzyskać dodatkową pomoc lub skupić się na pojedynczym uczniu. To rozwiązanie zapewnia również uczniom dużą współpracę ze swoim nauczycielem, a także daje uczniom możliwość pracy w grupach i pracy nad projektami.

Środowisko wielokulturowe

Społeczność Szkół Meridian składa się z uczniów ponad 50 narodowości, ich rodziców oraz międzynarodowej kadry nauczycielskiej i administracyjnej. To niewątpliwie daje możliwość interakcji z różnymi kulturami, zwyczajami i tradycjami. Nasi uczniowie mają kontakt z wieloma językami. Nasza szkoła oferuje lekcje angielskiego, polskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i francuskiego. Ponadto głęboko wierzymy, że edukacja wielokulturowa pomaga uczniom docenić        pluralistyczną naturę naszego świata i nieodłączne  wartości kultur, które spotykają.

Dedykowani i dobrze wykształceni nauczyciele

Nauczyciele w szkołach Meridian są starannie wybierani ze śmietanki talentu pedagogicznego, dzięki czemu Twoje dziecko może skorzystać z uwagi poświęconej im przez jednych z najlepszych nauczycieli z całego świata. Co więcej, nasze lekcje języka są prowadzone przez native speakerów.

Nasi nauczyciele to zespół w pełni wykwalifikowanych, pełnych pasji profesjonalistów, którzy naprawdę dbają o każdego ucznia i umacniają jego potencjał, zarówno pod względem akademickim, jak i etycznym oraz osobistym. Nauczyciele szkoły Meridian pracują razem, aby wydobyć z każdego ucznia to, co najlepsze, pomagając im odkrywać, rozwijać i świętować swoje talenty.

Bezpieczne otoczenie

Szkoła wdraża rygorystyczną politykę bezpieczeństwa, zapewniając, że ich uczniowie są zawsze bezpieczni. Administracja przestrzega surowych przepisów przy zatrudnianiu nowych pracowników, m.in.przeprowadzając kontrole wszystkich pracowników pracujących z dziećmi pod kątem obecności w bazie osób skazanych za przestępstwa.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia pozalekcyjne i hobby są integralną częścią budowania osobowości i udanego CV, a szkoły Meridian zachęcają uczniów do odkrywania zainteresowań. W szkole Meridian dzieci mają szansę skorzystać z imponującego wyboru zajęć pozalekcyjnych, mając również dostęp do entuzjastycznego personelu i poświęconego im czasu na realizację swoich zainteresowań. Oferujemy kluby takie jak STEAM, robotyka, dramat, mental math, taekwondo, pływanie, koszykówka, szermierka, piłka nożna, szachy, sztuka i wiele innych.

Poczucie wspólnoty

Ponieważ Meridian promuje aktywne zaangażowanie społeczności w życie szkolne, rodzice i nauczyciele mają okazję spotkać się towarzysko przy wielu okazjach, takich jak targi charytatywne, śniadania harmonijne, pikniki rodzinne, Dzień Międzynarodowy  i inne imprezy szkolne lub kluby takie jak Klub gotowania dla rodziców. Szkoła zachęca do komunikacji z rodzicami poprzez częste indywidualne spotkania, e-rejestr, telefon i pocztę elektroniczną.