P

rogram IB Diploma (DP) przygotowuje młodzież w wieku 16 -19 lat do wyzwań życia codziennego oraz wymagań szkół wyższych. Program ten uznawany przez ponad 2000 uczelni na całym świecie, włączając w to najlepsze uniwersytety.

Program DP oferowany jest przez Międzynarodowe Liceum Meridian od 2006 roku. Jesteśmy dumni, że nasi absolwenci studiują w najlepszych uniwersytetach świata: w Stanfordzie, Cambridge, Sorbonie, Edynburgu oraz w najlepszych uczelniach polskich: Uniwersytecie Warszawskim, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, czy Politechnice Warszawskiej.

Nasi uczniowie mają możliwość wyboru przedmiotów spośród 20 kursów oferowanych w ramach 6 grup tematycznych:

  • Grupa 1: j.polski A, j.angielski A
  • Grupa 2: j.angielski B, j.hiszpański, j.francuski, j.niemiecki, j.rosyjski B / Ab initio
  • Grupa 3: zarządzanie przedsiębiorstwem, ekonomia, geografia, historia, psychologia SL
  • Grupa 4: biologia, chemia, informatyka SL, fizyka
  • Grupa 5: nauki matematyczne, matematyka SL, matematyka HL
  • Grupa 6: sztuki wizualne

Program obejmuje dwa lata nauki i kończy się zewnętrzną sesją egzaminacyjną  w maju. Warunkiem uzyskania dyplomu końcowego jest ukończenie sześciu przedmiotów, po jednym z każdej grupy tematycznej. Spośród sześciu przedmiotów, trzy muszą zostać wybrane na wyższym poziomie (HL), a trzy na poziomie standardowym (SL). Istnieje również możliwość wyboru bardziej wymagającej opcji, w której kandydat realizauje cztery przedmioty na poziomie wyższym i dwa na poziomie standardowym.

Oprócz tego,  każdy uczeń IBDP ma obowiązek ukończenia następujących elementów programu:

  • Kurs Teorii Wiedzy (TOK) zachęca uczniów do refleksji nad naturą wiedzy i krytycznego badania różnych sposobów poznania i obszarów wiedzy.
  • Praca badawcza (Extended Essay) motywuje ucznia do pogłębionej analizy zagadnienia z wybranego przedmiotu.
  • Kreatywność-Aktywność-Działalność Charytatywna (CAS) zachęca uczniów do aktywnego poszerzania wiedzy w oparciu o zaangażowanie w zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole i poza nią.

Pomimo surowych wymagań, program IB DP przygotowuje uczniów do studiów na różnych uczelniach oraz zachęca do świadomej aktywności w globalnym społeczeństwie. Dowiedz się więcej o IB DP tutaj.

W

e wrześniu 2016 roku, Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Meridian stała się oficjalnie Szkołą Cambridge, dołączając tym samym do grona ponad 1300 szkół podstawowych oferujących program Cambridge Primary w ponad 110 szkołach na świecie.

Realizując program Cambridge Primary, Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Meridian bierze udział w egzaminach organizowanych w ramach Cambridge International Examinations oraz Cambridge Assessments. Oba te programy oferowane są na wydziale Uniwersytetu Cambridge, który wydaje kwalifikacje uznawane przez uczelnie i pracodawców na całym świecie.

Program Cambridge Primary (5-11 lat) obejmuje język angielski (w tym język angielski jako język obcy), matematykę i przyrodę, nauczane w sposób rozwijający aktywność i kreatywność uczniów.Jest on połączeniem światowej klasy programu nauczania z wysokiej jakości wsparciem dla nauczycieli oraz zintegrowanym systemem oceniania.