W naszej szkole dzieci uczą się w małych grupach.

Program nauczania jest zgodny z wymogami polskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej, wzbogaconego o brytyjską podstawę programową i Cambridge Primary. Cambridge Primary to program, który rozwija umiejętności uczniów w pierwszych latach nauki języka angielskiego, matematyki i przyrody. Według programu Cambridge Primary uczy się ponad 1300 szkół podstawowych w ponad 110 krajach na całym świecie

Dla klas 1-8 oferujemy drugi język obcy (hiszpański, francuski, niemiecki, chiński), co daje im możliwość przygotowania się do podejmowania przedsięwzięć akademickich i zawodowych w przyszłości. Promujemy środowisko rodzinne, pełne szacunku i otwartości. Nowoczesne narzędzia komunikacji z uczniami i rodzicami pozwalają nam rozwijać potencjał ucznia i wzmacniać relacje w obrębie naszej społeczności szkolnej.

Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Meridian to:

  • Unikalna kombinacja lokalnego programu nauczania (MEN),  programu Cambridge Primary i brytyjskiej podstawy programowej.
  • Podejście edukacyjne promujące krytyczne myślenie i ciekawość intelektualną
  • Przygotowanie do egzaminów lokalnych i międzynarodowych
  • Wysokie standardy i polityka ochrony dzieci na najwyższym poziomie
  • Doskonała, łatwo dostępna lokalizacja + autobus szkolny
  • Lekcje z native speakerami języka angielskiego
  • Nowoczesne sale lekcyjne i laboratoria
  • Wspólne zajęcia w świetlicy do godziny 17.45
  • Szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych

Szkoła realizuje projekt Mobilność kadry edukacyjnej – współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+