W naszej szkole dzieci uczą się w małych grupach. Program nauczania jest zgodny z wymogami polskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej, wzbogaconego o Cambridge Primary. Cambridge Primary to program, który rozwija umiejętności uczniów w pierwszych latach nauki języka angielskiego, matematyki i przyrody. Według programu Cambridge Primary uczy się ponad 1300 szkół podstawowych w ponad 110 krajach na całym świecie  

Dla klas 1-8 oferujemy drugi język obcy (hiszpański, francuski lub niemiecki), co daje im możliwość przygotowania się do podejmowania przedsięwzięć akademickich i zawodowych w przyszłości. Promujemy środowisko rodzinne, pełne szacunku i otwartości. Nowoczesne narzędzia komunikacji z uczniami i rodzicami pozwalają nam rozwijać potencjał ucznia i wzmacniać relacje w obrębie naszej społeczności szkolnej.

Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Meridian to:

 • Unikalna kombinacja lokalnego programu nauczania (MEN) i programu Cambridge Primary.
 • Podejście edukacyjne promujące krytyczne myślenie i ciekawość intelektualną
 • Przygotowanie do egzaminów lokalnych i międzynarodowych
 • Wysokie standardy i polityka ochrony dzieci na najwyższym poziomie
 • dostęp do nowoczesnego, amerykańskiego systemu wzmacniania pozytywnych zachowań (PBIS)
 • Doskonała, łatwo dostępna lokalizacja + autobus szkolny
 • Lekcje z native speakerami języka angielskiego
 • Lekcje pływania z certyfikowanymi instruktorami
 • Nowoczesne sale lekcyjne i laboratoria
 • Wspólne zajęcia w świetlicy do godziny 17.45
 • Szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych