S

tandardy programowe przyjęte przez Meridian International Schools oparte są na Podstawie Programowej polskiego Ministerstwa Edukacji (MEN). Program nauczania jest realizowany w języku polskim i angielskim, które są podstawowymi językami nauczania w Meridian. Z tego powodu nasza szkoła jest odpowiednim miejscem dla polskich i zagranicznych uczniów, którzy chcą poprawić swoją znajomość języka angielskiego i kontynuować naukę w tym języku.


Uważamy, że znaczący krok w kierunku pomocy uczniom w osiągnięciu ich maksymalnego potencjału obejmuje zintegrowany program nauczania z interdyscyplinarnym podejściem do edukacji. W związku z tym program nauczania w szkole obejmuje za każdym razem różne dyscypliny. Program oferuje nowoczesne podejście do zajęć przyrodniczych, zapewniając solidne wykształcenie humanistyczne i społeczne. Dyscyplina jest jedną z głównych trosk w naszych szkołach. Nasze życie akademickie opiera się na zasadach i przepisach, które są jasno określone w szkolnym Kodeksie Postępowania. Kodeks pomaga stworzyć zdrową atmosferę dla lepszej edukacji. Nauczyciel klasy jest pierwszą osobą kontaktową do konsultacji w sprawie dyscypliny ucznia i jego postępów w nauce.


Uczniowie są zachęcani do doskonalenia swoich umiejętności społecznych poprzez udział w różnorodnych zajęciach w szkole i poza nią. Kluby takie jak sztuka, muzyka i matematyka pozwalają uczniom skupić się na osobistych zainteresowaniach. Sport zespołowy i działalność kulturalna są uważane za główne narzędzia rozwoju osobowości.


Meridian uważa naukę za rządzącą siłę nowoczesnego życia. Edukacja stanowi bardzo ważny wkład w rozwój intelektualny uczniów. Dlatego też uczniowie są zawsze angażowani w różne aktywności naukowe, takie jak eksperymenty w szkolnych laboratoriach, targi naukowe organizowane przez szkołę, konkursy i olimpiady. Utalentowani uczniowie otrzymują dodatkowe lekcje, aby jeszcze lepiej rozwijać swoje zainteresowania nauką, matematyką i technologią.


Dobra edukacja może być zapewniona tylko przez wykwalifikowaną i oddaną kadrę nauczycielską.  Meridian wymaga wysokiego poziomu wykształcenia i ciężkiej pracy ze strony personelu dydaktycznego. Nasi nauczyciele są w stałym kontakcie z uczniami i rodzicami, i zawsze są gotowi do pomocy. Ich podejście do uczniów opiera się na zasadach obowiązujących w szkole, opiece i wynikach w nauce. Nauczyciele udzielają indywidualnego wsparcia uczniom potrzebującym dodatkowych lekcji.