Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby zgłoszenia ucznia oraz  opiekuna prawnego do procesu rekrutacji do szkoły.

o   Podstawowej ( 1- 8 klasa )

o   Liceum ( 9-12 klasa )

Wyrażenie zgody jest nieobowiązkowe, ale konieczne do procesu rekrutacji.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.