Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Meridian działa od 2005 roku.

Nauka w Meridian odbywa się w międzynarodowym środowisku uczniowskim i nauczycielskim, w duchu wzajemnego szacunku, współpracy i dyscypliny.

Celem Meridian jest wykształcenie ludzi pewnych siebie, tolerancyjnych i szanujących wartości społeczne, pracowitych i zmotywowanych. Dlatego istotnym elementem nauczania jest indywidualne wspieranie ucznia w jego wszechstronnym rozwoju. Aby wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom uczniów oraz rodziców, Meridian oferuje zajęcia pozalekcyjne pozwalające rozwijać szczególne umiejętności, realizować pasje oraz wyrównywać poziom wiedzy.

Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Meridian to:

 • ponad 15 lat tradycji
 • IGCSE  / Matura międzynarodowa (IB DP)
 • Wysoki poziom nauczania i wyników egzaminów maturalnych
 • Bogaty program nauczania
 • Edukacja w języku angielskim (Native Speakers)
 • Zajęcia pozalekcyjne
 • Uczniowie z Polski i całego świata
 • Wykwalifikowana i doświadczona  kadra  pedagogiczna
 • Nowy i bezpieczny budynek szkolny
 • Indywidualne podejście do ucznia
 • Wsparcie uczniów utalentowanych oraz napotykających problemy w nauce

Liceum oferuje:

 • Cambridge IGCSE to skrót od International General Certificate of Secondary Education. Jest to najpopularniejsza na świecie międzynarodowa kwalifikacja dla uczniów od 14 do 16 lat, uznawana przez wiodące uniwersytety i pracodawców na całym świecie. Jest to międzynarodowy paszport do postępu i sukcesu.

IGCSE jest odpowiednikiem brytyjskiego GCSE, poziomu O, piątej klasy lub klasy 11, odpowiednio do kraju i szkoły ucznia. Ten program nauczania oferuje różnorodne możliwości i szeroki zakres umiejętności dla uczniów, w tym dla tych, których językiem ojczystym nie jest angielski.

 • International Baccalaureate Diploma  Programme (IB DP), czyli międzynarodową maturę.  Szkoła oferuje ten program od ponad 10 lat .

Dyplom IB to prestiżowe świadectwo ukończenia wyjątkowo wymagającego programu nauczania honorowane w ponad 2000 szkół wyższych w 75 krajach, w tym czołowych uniwersytetach na całym świecie.

Warunkami uzyskania dyplomu IB DP, oprócz zaliczenia wymaganych kursów, jest ukończenie pracy badawczej (Extended Essay), realizacja programu CAS (Creativity, Action,Service) oraz kursu z teorii wiedzy (TOK/Theory of Knowledge).