M

iędzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Meridian działa od 2005 roku. Liceum oferuje edukację dwujęzyczną – w języku polskim i angielskim. Realizuje polską podstawę programową (MEN). Ponadto szkoła już od ponad 10 lat oferuje nauczanie w systemie matury międzynarodowej (IB DP).

Nauka w Meridian odbywa się w międzynarodowym środowisku uczniowskim i nauczycielskim, w duchu wzajemnego szacunku, współpracy i dyscypliny. Głównymi językami, którymi uczniowie posługują się na co dzień w szkole jest język polski i angielski.

Celem Meridian jest wykształcenie ludzi pewnych siebie, tolerancyjnych i szanujących wartości społeczne, pracowitych i zmotywowanych. Dlatego istotnym elementem nauczania jest indywidualne wspieranie ucznia w jego wszechstronnym rozwoju. Aby wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom uczniów oraz rodziców, Meridian oferuje zajęcia pozalekcyjne pozwalające rozwijać szczególne umiejętności, realizować pasje oraz wyrównywać poziom wiedzy.

Dyplom IB to prestiżowe świadectwo ukończenia wyjątkowo wymagającego programu nauczania honorowane w ponad 2000 szkół wyższych w 75 krajach, w tym czołowych uniwersytetach na całym świecie.

Warunkami uzyskania dyplomu IB DP, oprócz zaliczenia wymaganych kursów, jest ukończenie pracy badawczej (Extended Essay), realizacja programu CAS (Creativity, Action,Service) oraz kursu z teorii wiedzy (TOK/Theory of Knowledge).

Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Meridian to:

 • ponad 15 lat tradycji
 • Matura polska i międzynarodowa (IB DP)
 • Wysoki poziom nauczania i wyników egzaminów maturalnych
 • Bogaty program nauczania
 • Edukacja dwujęzyczna w języku polskim i angielskim
 • Zajęcia pozalekcyjne
 • Uczniowie z Polski i całego świata
 • Wykwalifikowana i doświadczona  polska i międzynarodowa kadra  pedagogiczna
 • Nowy i bezpieczny budynek szkolny
 • Indywidualne podejście do ucznia
 • Liczne wycieczki krajowe i zagraniczne
 • Wsparcie uczniów utalentowanych oraz napotykających problemy w nauce