C

AS, innymi słowy CREATIVITY-ACTIVITY-SERVICE, jest istotną częścią Programu IB Diploma. Musi  odbywać się regularnie w ciągu dwóch lat trwania programu, ponieważ niepowodzenie w ukończeniu tego elementu w sposób automatyczny pozbawia ucznia możliwości uzyskania dyplomu.

KREATYWNOŚĆ oznacza rozwój twórczego myślenia;
DZIAŁANIE oznacza wysiłek fizyczny przyczyniający się do zdrowego stylu życia.
USŁUGA odnosi się do nieodpłatnej i dobrowolnej wymiany, która przynosi korzyści edukacyjne uczniowi

Wszyscy uczestnicy programu IB DP są zobowiązani do wniesienia wkładu w różnorodne działania non-profit w celu rozwijania osobowości, kreatywności, odpowiedzialności, niezależności i pracy zespołowej. To uczeń decyduje o rodzaju aktywności, którą chce się zaangażować i bierze pełną odpowiedzialność za ich ukończenie. Nasza szkoła oferuje szeroki wachlarz możliwości CAS, jednak niektóre z nich muszą również podejmować uczniowie we współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

Wszystkie doświadczenia muszą umożliwić uczniom IB DP osiągnięcie siedmiu rezultatów CAS (podejmować nowe wyzwania, planować i inicjować działania, współpracować z innymi, wykazywać wytrwałość i zaangażowanie, angażować się w istotne kwestie globalne, rozważać konsekwencje etyczne, rozwijać nowe umiejętności). Wysiłki uczniów realizujących CAS muszą być poparte dokumentami (wnioskami i formularzami oceny) oraz autentycznymi dowodami, np. certyfikatami, dyplomami, potwierdzeniami, zdjęciami itp.

Program CAS obejmuje różne rodzaje działań, w tym akcje charytatywne, wspieranie wydarzeń szkolnych, rozwój indywidualnej wiedzy, aktywności fizycznej, naukę nowego języka, lekcje gry na fortepianie, siłownię, udział w szkolnych debatach, szkolną gazetkę, szkolną stronę na Facebooku, radę studencką itp. .

Dalsze przykłady działań CAS:

Creativity/Kreatywność Activity/Działanie Service/Usługa
Dramat, film, klub artystyczny Pływanie Samorząd szkolny
Organizacja turnieju Joga Wspieranie pracy szkoły
Pokaz talentu lub mody Judo Akcje charytatywne  

Polski Czerwony Krzyż

Chór, lekcje tańca Siłownia Pomoc bibliotekarzowi
Gazetka szkolna Aerobik Dni Otwarte
Debaty MUN Tenis Pikniki szkolne

 

[/fusion_gallery]