J

akość szkoły i jej nauczycieli są nieodzownymi elementami edukacji formalnej, która jest istotną częścią wychowania naszych dzieci. W związku z tym szkołę można uznać za laboratorium, w którym ma miejsce  zapobieganie lub leczenie dolegliwości życiowych. Nauczyciele to lekarze. Ich umiejętności, mądrość i oddanie, tworzą niezbędne lekarstwo.

Nasza szkoła jest miejscem nauki: rzuca światło na ważne idee i wydarzenia oraz umożliwia naszym uczniom zrozumienie ich naturalnego i społecznego środowiska. Nasi nauczyciele są tymi, którzy zasiewają  nasiona i dbają o nie. Ich obowiązkiem jest zajmowanie się tym, co dobre i zdrowe, oraz prowadzenie i kierowanie uczniem w jego życiu, także w nieoczekiwanych sytuacjach. Życie płynące w tak wielu różnych kierunkach kształtuje ucznia. Uczeń nabiera stabilnego charakteru i tożsamości, osiąga prawdziwą formę i buduje swoją osobowość. 

Szkoła jest uważana za istotną tylko w określonej fazie życia dziecka. Jednak to znacznie szersze pojęcie  Szkoła obejmuje różne czasy i wydarzenia. Każdy uczeń wykorzystuje przez resztę życia to, czego nauczył się w szkole a wydarzenia, których  był uczestnikiem mają na niego ciągły wpływ. To, czego dziecko uczy się w szkole, może być zarówno wyobrażeniami i aspiracjami, jak i konkretnymi umiejętnościami. Ale najważniejsze jest to, że wszystko, co uczeń zdobędzie, może być kluczem do otwarcia drzwi ku jego  przyszłości i wskazówkami na temat dobrego postępowania.

Wiedza zdobyta w szkole i następnie przyswojona – to środek, dzięki któremu jednostka wznosi się ponad swoich rówieśników i osiąga zdolność do decydowania o swoim życiu. Informacje, które nie są w pełni przyswojone, są niczym innym jak ciężarem załadowanym na plecy u
cznia. Jest to ciężar, który wprawia umysł w zakłopotanie. Ten rodzaj informacji, który został zapamiętany, ale nie w pełni zaabsorbowany, nie dostarcza światła umysłowi, ale pozostaje po prostu uciążliwością.

Najlepszy rodzaj wiedzy, jaki należy zdobyć w szkole, musi umożliwiać uczniom połączenie wydarzeń w świecie zewnętrznym z ich wewnętrznymi doświadczeniami. Nauczyciel musi być przewodnikiem, który może dać wgląd w to, co jest doświadczane. Bez wątpienia najlepszym przewodnikiem (i stale powtarzającym lekcje) jest samo życie. Niemniej jednak ci, którzy nie wiedzą, jak wziąć lekcję bezpośrednio z życia, potrzebują pewnych pośredników. Tymi pośrednikami są nauczyciele – to oni zapewniają związek między życiem i sobą, i interpretują przejawy zdarzeń życia.

Środki masowego przekazu mogą również przekazywać informacje ludziom, ale nigdy nie mogą uczyć prawdziwego życia. Nauczyciele są niezastąpieni pod tym względem. Tylko nauczyciele znajdują drogę do serca ucznia i pozostawiają nieusuwalne ślady w jego umyśle. Nauczyciele, którzy głęboko analizują i widzą świat szerzej, będą w stanie dostarczyć dobrych przykładów swoim uczniom i wpoić im, że warto być ciekawym. Nauczyciele testując informacje, które zamierzają przekazać swoim uczniom, doskonalą przy tym własne umysły.

Dobra lekcja jest tym, czego prawdziwy nauczyciel uczy w szkole. Ta lekcja nie tylko dostarcza uczniowi wiedzy, ale także przenosi go na nieznane dotąd obszary. W ten sposób uczeń uzyskuje wnikliwą wizję rzeczywistości.

Krótko mówiąc, naszym pragnieniem jako szkoły jest nauczenie naszych uczniów, aby wyznawali pozytywne wartości i nie dali się wprowadzać w błąd w życiu. Mamy nadzieję, że damy im umiejętności i siłę, aby mogli spełnić swoje marzenia i w pełni być przygotowanymi do życia, jako niezależne jednostki. W tym świecie nie powinni prosić o prawa i szacunek, ale powinni je sobie zapewnić poprzez uczciwe życie.  Powinni przyjąć postawę moralną, której nie można im odebrać. W sumie życzymy im by byli dumnymi, pewnymi siebie ludźmi.