M

iędzynarodowa Szkoła Meridian została założona w 2002 roku jako prywatne gimnazjum zarejestrowane w polskim Ministerstwie Edukacji i Sportu (MEN). We wrześniu 2005 r. Uruchomiono także szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. Meridian znajduje się w Warszawie, jednym z najbardziej kwitnących miast w Europie, zapewniając wysokiej jakości edukację w międzynarodowym środowisku uczniów i nauczycieli, którzy współpracują ze sobą w duchu tolerancji, szacunku i dyscypliny.

Od 2007 r. Międzynarodowe Liceum Meridian zapewnia edukację dwujęzyczną, która realizuje podstawę programową polskiej akredytacji Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu i która opiera się na dwóch językach: polskim i angielskim. Oprócz polskiej podstawy programowej, szkoły Meridian umożliwiają realizację programów edukacyjnych, uznawanych na arenie międzynarodowej.

We wrześniu 2006 r. Liceum Ogólnokształcące Meridian rozpoczęło dwuletni program matury międzynarodowej (IB DP). W ten sposób dołączyliśmy do społeczności 4.700 szkół oferujących ten program na całym świecie.

We wrześniu 2016 roku, Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Meridian stała się oficjalnie Szkołą Cambridge, dołączając tym samym do międzynarodowej społeczności ponad 1300 szkół podstawowych oferujących program nauczania Cambridge Primary w ponad 110 krajach na całym świecie. Cambridge Primary jest programem edukacyjnym, który rozwija umiejętności i wiedzę uczniów w zakresie języka angielskiego, matematyki i przyrody. Zawiera również dwa nowe programy: Cambridge Global Perspectives® i Cambridge ICT Starters.

Realizując program Cambridge Primary, Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Meridian bierze udział w egzaminach organizowanych w ramach Cambridge International Examinations oraz Cambridge Assessments. Oba te programy są powiązane z wydziałem Uniwersytetu Cambridge, którego międzynarodowe kwalifikacje są uznawane przez najlepsze uniwersytety i pracodawców na świecie.

Cambridge Primary jest połączeniem światowej klasy programu nauczania z wysokiej jakości wsparciem dla nauczycieli oraz zintegrowanym systemem oceniania. Dzięki niemu, uczniowie nabywają pewności siebie, stają się odpowiedzialni, innowacyjni      i zaangażowani. Program Cambridge Primary obejmuje język angielski (w tym język angielski jako język obcy), matematykę i przyrodę, nauczane w sposób rozwijający aktywność i kreatywność uczniów oraz Global Perspectives® i Cambridge ICT Starters, przez które uczniowie uczą się umiejętności życiowych oraz Technologii Informacyjnej.

IGCSE to skrót od International General Certificate of Secondary Education. Jest to najpopularniejsza na świecie międzynarodowa kwalifikacja dla uczniów od 14 do 16 lat, uznawana przez wiodące uniwersytety i pracodawców na całym świecie. Jest to międzynarodowy paszport do postępu i sukcesu.

IGCSE jest odpowiednikiem brytyjskiego GCSE, poziomu O, piątej klasy lub klasy 11, odpowiednio do kraju i szkoły ucznia. Ten program nauczania oferuje różnorodne możliwości i szeroki zakres umiejętności dla uczniów, w tym dla tych, których językiem ojczystym nie jest angielski.

Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Meridian jest dumna z bycia członkiem tej znakomitej organizacji.

Przez prawie 20 lat istnienia setki osób ukończyły Szkoły Meridian. Są wśród nich absolwenci międzynarodowych uczelni, takich jak Cambridge University, Stanford University, University of Sorbonne, University of Edinburgh, a także czołowych polskich instytucji, takich jak Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.