AKREDYTACJA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Meridian jest niepubliczną szkołą podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej, założoną w 2002 roku. Szkoła realizuje polską podstawę programową zgodną z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz międzynarodowy program Cambridge Primary.

MATURA MIĘDZYNARODOWA (INTERNATIONAL BACCALAUREATE)           

Program z Maturą Międzynarodową (IB Diploma / IB DP) znajduje się w grupie najbardziej ambitnych programów oferowanych w szkołach licealnych na całym świecie. Przygotowuje on uczniów w wieku od 16 do 19 lat do wymagań stawianych przez szkoły wyższe oraz wyzwań związanych z podejmowanymi w życiu przedsięwzięciami. Program IB DP uznawany jest przez ponad 2000 instytucji na całym świecie, włączając renomowane uniwersytety.

Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Meridian oferuje program IB DP od roku 2006. Jesteśmy dumni z sukcesów naszych absolwentów, którzy przyjmowani są na najlepsze światowe uczelnie, np. Uniwersytety w Cambridge, Oxfordzie, Sorbonie, Edynburgu oraz w Polsce, np. Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa, Politechnika Warszawska.

IB DP to dwuletni program nauczania dla uczniów ostatnich dwóch klas liceum kończący się egzaminem. Warunkami uzyskania dyplomu jest ukończenie sześciu wybranych kursów, po jednym  z każdej grupy przedmiotowej. Dodatkowo, konieczne jest dostarczenie pracy badawczej Extended Essay, realizacja programu –  Creativity-Activity-Service (CAS) oraz kursu z Teorii Wiedzy (TOK). Pomimo wysokich wymagań, program ten znakomicie przygotowuje młodzież do podjęcia studiów wyższych oraz zachęca do świadomego i aktywnego uczestnictwa w globalnym społeczeństwie.

CAMBRIDGE PRIMARY

We wrześniu 2016 roku, Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Meridian stała się oficjalnie Szkołą Cambridge, dołączając tym samym do grona ponad 1300 szkół podstawowych oferujących program Cambridge Primary w ponad 110 szkołach na świecie. Cambridge Primary jest programem edukacyjnym, który rozwija umiejętności i wiedzę uczniów w zakresie języka angielskiego, matematyki i przyrody.

Realizując program Cambridge Primary, Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Meridian bierze udział w egzaminach organizowanych w ramach Cambridge International Examinations oraz Cambridge Assessments. Oba te programy oferowane są na wydziale Uniwersytetu Cambridge, który wydaje kwalifikacje uznawane przez uczelnie i pracodawców na całym świecie.

Cambridge Primary jest połączeniem światowej klasy programu nauczania z wysokiej jakości wsparciem dla nauczycieli oraz zintegrowanym systemem oceniania. Dzięki programowi, uczniowie nabywają pewności siebie, stają się odpowiedzialni, innowacyjni i zaangażowani. Program Cambridge Primary obejmuje język angielski (w tym język angielski jako język obcy), matematykę i przyrodę, nauczane w sposób rozwijający aktywność i kreatywność uczniów.

Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Meridian ma zaszczyt być częścią tej światowej sławy organizacji.