W ramach obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Warszawie zorganizowało konkurs fotograficzny dla mieszkańców Mazowsza „Pamięć wojny – wojna obronna Polski w 1939 r.”

Jedna z uczennic sztuk wizualnych, klasy IB2 – Asal P. otrzymała trzecią nagrodę w konkursie fotograficznym.

Więcej o konkursie