Doradztwo zawodowe jest częścią edukacji w Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym Meridian. Towarzyszymy uczniom w przygotowaniu ich do przyszłego dorosłego życia i przyszłego sukcesu zawodowego.

Rozmowy o karierze są narzędziem prezentacji zawodów wykonywanych przez zaproszonych przez nas gości.

Dostarczają one informacji o różnych profesjach, zapoznają uczniów z charakterem i specyfiką pracy oraz kształcą w zakresie umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych funkcji zawodowych. Rozmowy o karierze mają również na celu zainteresowanie i zmotywowanie młodych ludzi do poszukiwania różnych możliwości kariery.

Pierwszym prelegentem w roku szkolnym 2019/2020 w ramach Career Talk był Jego Ekscelencja Ambasador Rumunii w Polsce – pan Ovidiu Dranga. Gość wyjaśnił, co znaczy być ambasadorem, jakie są jego obowiązki i co doprowadziło go do obecnego stanowiska.

Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w rozmowie na temat specyfiki pracy dyplomaty i wyzwań związanych z tym zawodem.

Jesteśmy szczerze wdzięczni panu Ambasadorowi za złożenie wizyty w naszej szkole i podzielenie się swoimi doświadczeniami.

Obejrzyj relację