Z dumą przyjęliśmy informację o wysokich wynikach matury międzynarodowej w sesji Maj 2019. Gratulujemy naszym uczniom wysokich not w przedmiotach na poziomie rozszerzonym min.  z zarządzania biznesem,  biologii, chemii oraz języka angielskiego.

Ponad to, nasi absolwenci uzyskali doskonałe wyniki z prac badawczych tzw. Extended Essay, min. z matematyki, języka angielskiego, geografii, ekonomii, zarządzania biznesem oraz sztuk wizualnych. Extended Essay jest wymagającą pracą badawczą, którą każdy uczeń podejmujący naukę w programie IBDP zobowiązany jest ukończyć. Praca ta daje jednak możliwość doskonalenia umiejętności, które zwiększają szanse powodzenia na studiach wyższych, do których należy  poszukiwanie informacji, krytyczne myślenie, samodzielność, planowanie, zarządzanie czasem, itp.

Gratulacje dla wszystkich maturzystów z sesji 2019!